Jakamaton kuolinpesä vero

Kuolinpesä saa kuolinvuodelta tehdä samat verovähennykset kuin vainaja olisi. Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden hoitamista varten (3630). Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta.

Jakamaton kuolinpesä vero

Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tulot verotetaan ja ilmoitetaan Verohallintoon samoin kuin muidenkin. Valtakirja jakamattoman kuolinpesän veroasioiden. Jos kuolinpesä ennen osituksen toimittamista myy vainajan nimissä olleen asunnon, luovutusvoitto ei ole osaksikaan verovapaa pelkästään.

Jakamaton kuolinpesä vero

Perukirja pitää omaisuudesta tietysti tehdä, ja se kai toimitetaan verotoimistoon. Mutta jos kuolinpesän varat jätetään jakamatta, pitääkö silti maksaa perintövero. Verotuksessa kuolinpesän elinkeinotoiminta on kuitenkin rajoitettu kuolinvuoteen ja sitä seuraaviin kolmeen verovuoteen. Silloin verotus on syytä huomioida koska kysymys asunnon arvostuksesta ja jaetaanko pesä ennen. Kuolinpesä voidaan pitää pitkäänkin jakamattomana. Vero tulee maksettavaksi riippumatta siitä jätetäänkö kuolinpesä. Usein pesä pidetään ainakin osittain jakamattomana niin kauan kuin leski. Verolasku lähetetään yleensä kuolinpesän nimellä ja maksetaan kokonaisuutena.

Tässä tapauksessa summa pitäisi sitten jakaa osakkaiden.

Jakamaton kuolinpesä vero

Jakamaton kuolinpesä (vuodesta 2009) on yhteistuumin myymässä lesken ja perittävän puoliksi omistaman asunto-osakkeen, johon leski käytti. Säilyttäkää jakamaton kuolinpesä ja toimikaan sen mukaan (eli teette siitä veroilmoitukset vuosittain). Joudummeko maksamaan myyntivoittoveroa ja miten sen määrä lasketaan? Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia.

Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. Suomessa on satoja tuhansia jakamattomia kuolinpesiä. Esimerkiksi suomalaisista metsänomistajista liki joka kymmenes on kuolinpesä. Kuolinpesän pitämiseen jakamattomana on useita syitä, joista yksi on verotus. Verottaja kohtelee kuolinpesää tuloverotuksessa omana. Avainsanat kuolinpesä, verotus, kiinteistön myynti.

Jos perintövero pitäisi maksaa vasta perinnönjaon jälkeen, olisi edullista pitää. Perintöverotus perustuu perittävän varallisuuteen ja sen arvoon kuolinhetkellä. Pitääkö jakamattoman kuolinpesän maksaa tuloistaan yleisradioveroa? Verojuristi Tero Hämeenaho vastaa: (9.10.2014) Ei.