Määräaikaisuuden peruste työn luonne

Mikä on laillinen määräaikaisuuden peruste ja kauanko se voi kestää? Käytännössä tavallinen hyväksyttävä syy määräaikaisuudelle on työn luonne. Määräaikaisuudelle täytyy olla työsopimukseen kirjattu laillinen peruste.

Määräaikaisuuden peruste työn luonne

Työn kausiluontoisuus on peruste määräaikaisen työ- sopimuksen. Määräaikainen työsopimus saadaan tehdä vain silloin, kun siihen on perusteltu syy kuten työn luonne, sijaisuus tai muu näihin verrattava sekä muu yrityksen. Työn luonteen perusteella määräaikainen työsopimus on sallittua silloin, kun on kysymys jonkin määrätyn työn tai työkokonaisuuden tekemisestä tai sellaisesta. Se, onko määräaikaisessa työsuhteessa teetettävä työ aidosti luonteeltaan.

Määräaikaisuuden peruste työn luonne

Määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää vain, jos työn luonne, sijaisuus,.

Työ- tai virkasuhteen määräaikaisuuden perusteena käytetään usein työn luonnetta. Tällä viitataan siihen, että kyseessä on määräaikainen työ,. Jos työnantajan työvoiman tarve on pysyvää, ei perustetta määräaikaisen. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos työn luonne sitä edellyttää. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi, jos kysymys on sijaisuudesta. Sijaisuus on yksilöitävä työstä poissaolevan vakinaisen työntekijän ja tämän.

Työsopimuksen jatkuva luonne on siis työsopimuslain valossa perusperiaate ja. Työn projektiluonteisuus ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi, mikäli työ ei.

Määräaikaisuuden peruste työn luonne

Sijaisuus voi olla peruste määräaikaiselle työsopimukselle vain silloin, kun. Määräaikaisuuden perusteen tulee liittyä teetettävän työn luonteeseen tai yrityksen toimintaan ja niihin olosuhteisiin, joissa työtä tehdään. Työn luonne Määräaikaisuus voi liittyä viranhaltijan tehtävän luonteeseen, esim. Tehtävän luonne voi olla määräaikaisuuden peruste kunnanjohtajan viran.

Työn luonnetta on (epäonnistuen) tarjottu määräaikaisuuden perusteeksi myös seu. Työsopimuksen määräaikaisuuden lisäksi työsopimuksessa tulee määritellä määräaikaisuuden syy. Nämä perusteet koskevat sekä virka- että työsopimussuhteita, ellei erikseen toisin mainita. Työn luonne määräaikaisuuden perusteena. Hyväksyttävinä perusteina määräaikaisuudelle voidaan pitää mm. Työntekijän itse niin toivoessa työsuhde.

Maininta lainkohdasta tai lain mainitsemasta perusteesta (esim. työn luonne) ei ole riittävä.