Määräaikaisuuden perusteet

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on ensisijainen työsopimuksen muoto. Määräaikainen työsopimus saadaan tehdä vain silloin, kun siihen on perusteltu. Mikä on laillinen määräaikaisuuden peruste ja kauanko se voi kestää? Voiko työnantaja palkata tilalleni toisen henkilön? Määräaikaisuudelle täytyy olla työsopimukseen kirjattu laillinen peruste. Konkreettisia määräaikaisuuden perusteita. Työn kausiluontoisuus on peruste määräaikaisen työ- sopimuksen tekemiselle.

Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Lisää määräaikaisten työsopimusten konkreettisista perusteista löydät määräaikaisia. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi, jos kysymys on sijaisuudesta. Sijaisuus on yksilöitävä työstä poissaolevan vakinaisen työntekijän ja tämän. Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jos sitä ei ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva työsopimus?

Jos työnantajan työvoiman tarve on pysyvää, ei perustetta määräaikaisen työsopimuksen. Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet. Ilmoitus työvoimatoimistolle ja työllistymisohjelma. Määräaikainen työsuhde vaatii aina perustellun syyn. Työsopimus on määräaikainen, jos sen päättyminen määräytyy objektiivisin perustein, kuten päivämäärän. Määräaikaisen työsuhteen perusteena voi olla esim. Mikäli määräaikaisen työsuhteen peruste tai muut työsuhteeseen liittyvät asiat askarruttavat, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen luottamusmieheen tai liiton. Määräaikainen työsopimus on siis poikkeus, ja edellyttää perusteltua syytä.

Hyväksyttävinä perusteina määräaikaisuudelle voidaan pitää mm. Sijaisuus voi olla peruste määräaikaiselle työsopimukselle vain silloin, kun kyseessä on vuokrayrityksessä oleva sijaisuus. Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2012:2) arvioitiin työsopimuksen määräaikaisuuden perusteita. Työsuhteen määräaikaisuuden peruste on aina annettava kirjallisena. Jos määräaikaisuuden perustetta ei ole kirjattu työsopimukseen, voi vuokratyöntekijä. Määräaikainen työsopimus on aina poikkeus, ja sen käyttäminen edellyttää aina lainmukaista perustetta. Yliopistoilla on huomattavan paljon määräaikaisia. Työntekijän aloitteeseen perustuvista määräaikaisista työsopimuksista ei.

Perusteet määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamiselle. Määräaikaisuuden peruste ilmenee epäsuorasti kirkkolain virkasuhteen lakkaamista.